Superscore


1. Generelt

1.1 Definitioner:

SUPERSCOREer en form for puljespil, udarbejdet af Kambi Sports Solution (Alderney) limited; Virksomhedsnummer 1806; adresse c/o Fort Management, Inchalla, Le Val, Alderney GY9 3UL; et firma registreret under Alderney’s lovgivning den 22. marts 2011 og opererer under licensnummer 92 C2 og udgivet af Alderney Gambling Control Commission og også reguleret af samme autoritet (http://www.gamblingcontrol.org/).
Kampeer ethvert arrangement som udgør en kamp eller et spil.
Indsatser det beløb som satses i forbindelse med SUPERSCORE.
Kuponer indgangsmetoden for en Kontoindehaver for at kunne placere væddemål på SUPERSCORE, indeholdende visse Kamper indenfor en vis tidsperiode. En Kupon kan indeholde én eller flere kombinationer.
Kuponperiodeer klokken 23:59 CET på den sidste dag for Kampenes start, som vist på Kuponen.
Spilstoper det sidste tidspunkt hvor man kan indgå en Kupon.
Udbetalingsbeløb
Beløbet som bliver returneret til en Kontoindehaver, som et resultat af en Kupon indeholdene et vist antal korrekt tippede Kampe.
Resultater det offentligtgjorte udfald af en Kamp uanset om Kampen er blevet forkortet, forlænget og/eller udfaldet på et senere tidspunkt ændres.

 

1.2 En Kontoindehaver accepterer og godkender:

•    alle førnævnte definitioner;
•    Vilkårene og Betingelserne for  SUPERSCORE;
•    at Unibet er autoriseret til at modtage, indehave og udbetale penge i forbindelse med en transaktion og/eller udbetaling mellem en Kontoindehaver og SUPERSCORE; og
•    at ingen økonomisk og/eller retsmæssig efterspil kan føres mod SUPERSCORE i det tilfælde at Unibet, for enhver grund eller anledning, ikke formår at tilbagebetale udbetalinger og/eller indestående beløb hos Unibet.

1.3 Transaktioner i forbindelse med SUPERSCORE gennemføres i DKK fra Kontoindehaverens Unibetkonto. Da der er tale om internationalt puljespil er puljen dog i Euro. Omregningen mellem DKK og EUR sker i overensstemmelse med principperne i Unibet generelle regler og vilkår.

1.4 SUPERSCORE udbetaler 80% af indkomne Indsatser som Udbetalingsbeløb.
 
1.5 Alle midler relateret til Indsatser og Udbetalingsbeløb opbevares via et såkaldt klientmiddel-konto.

2. Kuponer

2.1 Prisen for hver Kupon er den valgte pris per række multipliceret med antallet af kombinationer angivet på Kuponen. Minimumsprisen per række er 0.10 EUR.

2.2 Kuponer accepteres, forudsat at:

 • Indlevering sker online,

 • De er blevet retmæssigt registreret, indenfor det angivne spilstop for Kuponen i SUPERSCOREs database; og

 • En sum tilsvarende Indsatsen er reserveret hos Unibet til formål for SUPERSCORE.

2.3 På en Kupon anses det første navn i en Kamp til at være hjemmeholdet, ligesom det andet navn anses for at være udeholdet, uanset om Kampen spilles på neutral grund.

2.4 I SuperScore er målet at tippe den korrekte score (antal mål til hvert hold) i en række Kampe. For hver Kamp skal antallet af mål til Hjemmeholdet klikkes ind i venstre kolonne og antallet af mål til Udeholdet skal klikkes ind i den højre kolonne. Det er muligt at vælge én eller flere udfald til hver kamp.

2.5 En Kontoindehaver kan ikke annullere en Kupon når denne er blevet registreret i SUPERSCOREs database.

3. Bestemmelser

3.1 Kuponer bestemmes ud fra Resultatet efter såkaldt fuld tid, hvis ikke andet er angivet.

3.2 Resultatet på Kuponen baseres ud fra antallet af mål scoret i en vis periode/halvleg i en Kamp hvis dette er angivet på Kuponen. Er dette tilfældet, vil dette blive indikeret ved, at der er tilføjet “(1)”, “(2)” eller “(3)” bag holdnavnene. Hvis “(1)” er tilføjet, vil Resultatet kun blive baseret ud fra antallet af mål scoret i den første periode/halvleg og så fremdeles.

3.3 En Kamp afgøres som ugyldig hvis:

 • den bliver udskudt til efter  23:59 CET på den sidst angivne dag for en Kamp på Kuponen vil finde sted;

 • ikke er færdigspillet før 12 timer efter 23:59 CET på den sidst angivne dag for en Kamp på Kuponen vil finde sted;

 • den startes før Kuponens spilstop;

 • kampstedet ændres;

 • enhver anden åbenlys anledning.

3.4 Hvis en eller flere Kampe er blevet erklæret ugyldige vil den originale rækkepris blive multipliceret med antallet af kombinationer i den/de ugyldiggjorte Kamp(e).

3.5 Hvis mindst 33.34% af Kampene på Kuponen er afgjorte som værende ugyldige vil Kuponen blive annulleret og alle indsatser tilbagebetalte.

4. Udbetalingsbeløb

4.1 Det er det såkaldte Parimutuel spilsystem som benyttes til at udregne odds, hvilket betyder, at det endelige odds ikke er afgjort førend Kuponen er lukket for spil og alle kvitteringer er blevet registreret i Superscores database. (Dvs. at oddsene der er publiceret kun er indikationer, og derfor løbende vil ændres indtil Kuponen er lukket for spil og alle kvitteringer er blevet registreret i Superscores database.)

4.2 Odds beregnes på følgende måde: P/S, hvor P = Pengegevinster, S = Total indsats placeret på den vindende kombination.

P (Pengegevinster) beregnes på følgende måde: Total indsats x 0.80 (+ enhver pengegevinst der tilføjes fra bonuspuljen + ethvert garanteret beløb og/eller pengegevinst der er blevet tilføjet af operatøren.

Odds vil blive beregnet med 2 decimaler, afrundet til det nærmeste decimal. Beløb stammende ud fra ovennævnte vil ikke blive efterdistribueret.

4.3 Udbetalingsbeløb:

 • Gevinster vil blive udbetalt til Kuponer indeholdene det korrekt tippede udfald (score) for alle Kampe.

 • Gevinster udregnes ved at beregne oddset for den korrekte kombination multipliceret med rækkeprisen.

4.4 Ingen vindende Kuponer:

Hvis ingen Kuponer indeholder det korrekte udfald (score) for alle Kampe, vil pengegevinsten for den nævnte Kupon blive overført til Bonuspuljen.

4.5 Bonuspuljen:

Bonuspuljen vil blive anvendt til at tilføje pengegevinster til visse Kuponer efter operatørens forgodtbefindende. Sker det, at der tilføjes yderligere pengegevinster til Kuponen, vil dette blive angivet i “infoboksen”.

5. Udbetalinger

5.1 Udbetalinger fra SUPERSCORE vil blive udført til Unibet senest på den næstkommende hverdag efter den pågældende Kuponperiode er endt, til efterfølgende udbetaling til Kontoindehaveren.

5.2 Udbetalinger vil blive gjort tilgængelige på Kontoindehaverens konto hos Unibet.

6. Protester

En Kontoindehaver som er utilfreds med Bestemmelser, Udbetalingsbeløb og/eller Udbetalinger skal gøre Unibet opmærksom på dette senest 30 dage efter sidstedagen for Kuponen. Rapporteringer foretaget efter disse 30 dage vil ses bort fra.

7. Ansvarsfraskrivelse

7.1 Unibet forbeholder sig retten til, efter eget forgodtbefindende at annullere, ophæve eller justere enhver transaktion på grund af:

 • Fejl, trykfejl, misforståelse, læsefejl, hørefejl, oversættelsesfejl, stavefejl, fejllæsning, transaktionfejl, tekniske problemer, registreringsfejl, Denial of Service (DoS), åbenbare fejl, Force Majeure og/eller lignende som opstår mellem SUPERSCORE og/eller Unibet;

 • Overtrædelse af Vilkår & Betingelser;

 • Kriminelle handlinger.

7.2 Unibet anerkender eller accepterer intet ansvar overhovedet, for skader påført til en Kontoindehaver og/eller en tredjepart direkte eller indirekte på grund af:

 • Fejl, trykfejl, misforståelse, læsefejl, hørefejl, oversættelsesfejl, stavefejl, fejllæsning, transaktionfejl, tekniske problemer, registreringsfejl, Denial of Service (DoS), åbenbare fejl, Force Majeure og/eller lignende som opstår mellem SUPERSCORE og/eller Unibet;

 • Overtrædelse af Vilkår & Betingelser;

 • Kriminelle handlinger;

 • Økonomisk risici og tab; og/eller

 • Juridiske og økonomiske handlinger og/eller andre retslige midler som foretages mod Kontoindehaveren og/eller en tredjepart.

7.3 Skulle Unibet findes ansvarlig på nogen måde af en juridisk domstol og/eller lignende instans med juridisk kompetence og/eller jurisdiktion over SUPERSCORE og/eller Unibet, så er ansvaret begrænset til beløbet svarende til indsatsen.

Alle regler og vilkår er en integreret del af aftalen mellem Unibet og kontohaver. Ved at indgå en kontrakt, accepterer kontohaver at have læst og forstået regler og vilkår, og vil overholde disse.