Supertoto


1. Generelt

1.1 Definitioner:

SUPERTOTOer en form for puljespil, udarbejdet af Kambi Sports Solution (Alderney) limited; Virksomhedsnummer 1806; adresse c/o Fort Management, Inchalla, Le Val, Alderney GY9 3UL; et firma registreret under Alderney’s lovgivning den 22. marts 2011 og opererer under licensnummer 92 C2 og udgivet af Alderney Gambling Control Commission og også reguleret af samme autoritet (http://www.gamblingcontrol.org/)
Kampeer ethvert arrangement som udgør en kamp eller et spil
Indsatser det beløb som satses i forbindelse med SUPERTOTO
Kuponer indgangsmetoden for en Kontoindehaver for at kunne placere væddemål på SUPERTOTO, indeholdende visse Kamper indenfor en vis tidsperiode. En Kupon kan indeholde én eller flere kombinationer
Kuponperiodeer klokken 23:59 CET på den sidste dag for Kampenes start, som vist på Kuponen
Spilstoper det sidste tidspunkt hvor man kan indgå en Kupon
GruppeKuponer som indeholder et vist antal korrekt tippede Kampe
UdbetalingsbeløbBeløbet som bliver returneret til en Kontoindehaver, som et resultat af en Kupon indeholdene et vist antal korrekte tip af Kampe
Resultater udfaldet af en Kamp, efter såkaldt fuld tid, som offentliggøres inden slutningen af Kuponperioden, uanset om Kampen er blevet forkortet, forlænget og/eller udfaldet på et senere tidspunkt ændres


1.2 En Kontoindehaver accepterer og godkender:

 

 • alle førnævnte definitioner;

 • Vilkårene og Betingelserne for  SUPERTOTO;

 • at Unibet er autoriseret til at modtage, indehave og udbetale penge i forbindelse med en transaktion og/eller udbetaling mellem en Kontoindehaver og SUPERTOTO; og

 • at ingen økonomisk og/eller retsmæssig efterspil kan føres mod SUPERTOTO i det tilfælde at Unibet, for enhver grund eller anledning, ikke formår at tilbagebetale udbetalinger og/eller indestående beløb hos Unibet.


1.3 Transaktioner i forbindelse med SUPERTOTO gennemføres i DKK  fra Kontoindehaverens Unibetkonto. Da der er tale om internationalt puljespil er puljen dog i Euro. Omregningen mellem DKK og EUR sker i overensstemmelse med principperne i Unibet generelle regler og vilkår.

1.4 SUPERTOTO udbetaler 80% af indkomne Indsatser som Udbetalingsbeløb.
 
1.5 Alle midler relateret til Indsatser og Udbetalingsbeløb opbevares via et såkaldt
klientmiddel-konto.

2. Kuponer

2.1 Pris:

Supertoto 14
Supertoto 14 XL
Supertoto 14 XXL                    

Prisen for hver Kupon er rækkeprisen (som angivet på Kuponen), multipliceret med antallet af kombinationer angivet på Kuponen

Supertoto Extra

Prisen for hver Kupon er rækkeprisen (som angivet på Kuponen), multipliceret med antallet af kombinationer angivet på Kuponen

Supertoto Tennis

Prisen for hver Kupon er rækkeprisen (som angivet på Kuponen), multipliceret med antallet af kombinationer angivet på Kuponen

 

2.2 Kuponer accepteres, forudsat at:

 • Indlevering sker online;

 • De er blevet retmæssigt registreret, indenfor det angivne spilstop for Kuponen i SUPERTOTOS database; og

 • En sum tilsvarende Indsatsen er reserveret hos Unibet til formål for SUPERTOTO.

2.3 På en Kupon anses det første navn i en Kamp til at være hjemmeholdet, ligesom det andet navn anses for at være udeholdet, uanset om Kampen spilles på neutral grund.

2.4 Der findes 3 forskellige mulige udfald af en Kamp:

 • Hjemmesejr (“1”);

 • Uafgjort (“X”); eller

 • Udesejr (“2”). 

Supertoto Tennis:            

 • Kampen vil blive afgjort som en hjemmesejr (“1”), hvis den førstnævnte spiller i en Kamp vinder eller kommer længere i turneringen end den sidstnævnte spiller;

 • Kampen vil blive afgjort som Uafgjort, hvis begge nævnte spillere i en Kamp bliver elimineret i samme runde; eller

 • Kampen vil blive afgjort som en udesejr (“2”), hvis den sidstnævnte spiller i en Kamp vinder eller kommer længere i turneringen end den førstnævnte spiller; 

2.5 En Kontoindehaver kan ikke annullere en Kupon når denne er blevet registreret i SUPERTOTO’s database.

3. Bestemmelser

3.1 Kuponer bestemmes ud fra Resultatet.

3.2 En Kamp afgøres som ugyldig hvis:

 • den bliver udskudt til efter 23:59 CET på den sidste dag af den angivne tidsperiode på Kuponen;

 • den ikke afsluttes før 12 timer efter 23:59 CET på den sidste dag af den angivne tidsperiode på Kuponen; 

 • den startes før Kuponens spilstop;

 • kampstedet ændres;

 • enhver anden åbenlys anledning;

 • Supertoto Tennis: Hvis en af spillerne i en Kamp ikke deltager i hovedturneringen (kvalifikationsrunder ikke inkluderet) dvs. at mindst ét point skal spilles af begge spillere i turneringen. (I Supertoto Tennis er en kamp gyldig så længe kampene afsluttes indenfor turneringsskemaet).

3.3 Hvis en Kamp er ugyldig, vil alle udfald af Kampen afgøres som korrekte.

3.4 Hvis mindst 33.34% af Kampene på Kuponen er afgjorte som værende ugyldige vil Kuponen blive annulleret og alle indsatser tilbagebetalte.

4. Udbetalingsbeløb

4.1 Supertoto 14, Supertoto 14 XL & Supertoto 14 XXL

Udbetalingsbeløb distribueres på  følgende made:

14 korrekt tippede kampe

30%

13 korrekt tippede kampe

18%

12 korrekt tippede kampe

17%

11 korrekt tippede kampe

20%

Bonuspulje #1

10%

Bonuspulje #2

5%

 

4.1.1 Ingen Kuponer med det korrekt antal tippede Kampe for én eller flere Grupper

Hvis der ikke findes nogen Kuponer med det korrekt antal tippede Kampe for Gruppe a., b., c. eller d., vil Udbetalingsbeløb tilhørende enhver af disse grupper blive flyttet over til følgende Kuponer:

Næste Kupon a. Gruppe

55%

Bonuspulje #1

30%

Bonuspulje #2

15%

 

Hvis der ikke findes nogen Kuponer med det korrekt antal tippede Kampe for Gruppe a., b., c. eller d i flere efterfølgende uger, vil de beløb som allerede er flyttet over til Gruppe a. fra tidligere Kuponer igen blive flyttet over til næste Kupons Gruppe a. i sin helhed.

4.1.2 Minimum Udbetalingsbeløb

Minimum Udbetalingsbeløb per kombination per hver Gruppe af hver Kupon er 1 EUR. Hvis Udbetalingsbeløbet  per kombination per hver Gruppe af hver Kupon  ikke tilsvarer eller overgår 1 EUR, vil beløbene tilsvarende det ovennævnte blive flyttet over på følgende måde:

Næste Kupon a. Gruppe

55%

Bonuspulje #1

30%

Bonuspulje #2

15%

 

Beløb som allerede er flyttet over til Gruppe a. fra en eller flere tidligere Kuponer vil igen blive flyttet over til næste Kupons Gruppe a. i sin helhed.

4.1.3 Bonuspulje

Bonuspulje #1 bliver udbetalt til en enlig vinder med 14 korrekt tippede Kampe. En enlig vinder er bestemt ud fra at være den eneste Kupon med 14 korrekt tippede Kampe.

Hvis Bonuspulje #1 er blevet udbetalt, vil beløbet i Bonuspulje #2 blive overført til Bonuspulje #1 til den næstfølgende Kupon.

4.2 Supertoto Extra & Supertoto Tennis

Udbetalingsbeløb distribueres på følgende måde:
 

 • Garantifond: 10%;

 • Distribueringen af de efterfølgende 90% vil blive angivet i “infoboksen” på Kuponen.

4.2.1 Ingen Kuponer med det korrekt antal tippede Kampe for én eller flere Grupper

Hvis der ikke findes nogen Kuponer med det korrekt antal tippede Kampe for én eller flere Grupper, vil Udbetalingsbeløbene blive distribueret til det samme antal Grupper, med den samme distributions-rækkefølge og procenter som angivet på Kuponen startende med Gruppen med det højeste antal korrekt tippede Kampe, derefter det næsthøjeste korrekt antal tippede kamp osv.

4.2.2 Minimum Udbetalingsbeløb

Minimum Udbetalingsbeløb per kombination per hver Gruppe af hver Kupon er 0.01 EUR. Hvis Udbetalingsbeløbet  per kombination per hver Gruppe af hver Kupon  ikke tilsvarer eller overgår 0.01 EUR, vil beløbene tilsvarende det ovennævnte blive overflyttet til Garantifonden.

4.2.3 Garantifonden

Garantifonden vil blive fordelt til udbetalinger til garantien for enlige vindere (se regel 3.2.4) og der kan tilføres yderligere pengegevinster til visse Kuponer efter operatørens eget valg. Sker det, at der tilføjes yderligere pengegevinster til Kuponen vil dette blive angivet i “infoboksen”.

4.2.4 Enlig vinder garanti

En enlig vinder med alle Kampe tippet korrekt, vil være berettiget til det minimumsudbetalingsbeløb, som vil være angivet i “infoboksen” på kuponen.

En enlig vinder er bestemt ud fra, at der kun er én Kupon med alle Kampe tippet korrekt.

4.3 Generelle regler for alle Kuponer

 • Udbetalingsbeløb per kombination vil blive beregnet med 2 decimaler, afrundet til det nærmeste decimal. Beløb stammende ud fra ovennævnte vil ikke blive efterdistribueret.

 • En Kupon vil være berettiget til gevinster fra Gruppen med det højeste antal korrekt tippede Kampe per kombination på Kuponen.

 • Hver Gruppes totale gevinstsum bliver divideret lige til alle vindende kombinationer.

5. Udbetalinger

5.1 Udbetalinger fra SUPERSCORE vil blive udført til Unibet senest på den næstkommende hverdag efter den pågældende Kuponperiode er endt til efterfølgende udbetaling til Kontoindehaveren.

5.2 Udbetalinger vil blive gjort tilgængelige på Kontoindehaverens konto hos Unibet.

6. Protester

En Kontoindehaver som er utilfreds med Bestemmelser, Udbetalingsbeløb og/eller Udbetalinger skal gøre Unibet opmærksom på dette senest 30 dage efter sidstedagen for Kuponen. Rapporteringer foretaget efter disse 30 dage vil ses bort fra.

7. Ansvarsfraskrivelse

7.1 Unibet forbeholder sig retten til, efter eget forgodtbefindende at annullere, ophæve eller justere enhver transaktion på grund af:

 • Fejl, trykfejl, misforståelse, læsefejl, hørefejl, oversættelsesfejl, stavefejl, fejllæsning, transaktionfejl, tekniske problemer, registreringsfejl, Denial of Service (DoS), åbenbare fejl, Force Majeure og/eller lignende som opstår mellem SUPERTOTO og/eller Unibet;

 • Overtrædelse af Vilkår & Betingelser;

 • Kriminelle handlinger.

7.2 Unibet anerkender eller accepterer intet ansvar overhovedet, for skader påført til en Kontoindehaver og/eller en tredjepart direkte eller indirekte på grund af:

 • Fejl, trykfejl, misforståelse, læsefejl, hørefejl, oversættelsesfejl, stavefejl, fejllæsning, transaktionfejl, tekniske problemer, registreringsfejl, Denial of Service (DoS), åbenbare fejl, Force Majeure og/eller lignende som opstår mellem SUPERTOTO og/eller Unibet;

 • Overtrædelse af Vilkår & Betingelser;

 • Kriminelle handlinger;

 • Økonomisk risici og tab; og/eller

 • Juridiske og økonomiske handlinger og/eller andre retslige midler som foretages mod Kontoindehaveren og/eller en tredjepart.

7.3 Skulle Unibet findes ansvarlig på nogen måde af en juridisk domstol og/eller lignende instans med juridisk kompetence og/eller jurisdiktion over SUPERTOTO og/eller Unibet, så er ansvaret begrænset til beløbet svarende til indsatsen.

Alle regler og vilkår er en integreret del af aftalen mellem Unibet og kontohaver. Ved at indgå en kontrakt, accepterer kontohaver at have læst og forstået regler og vilkår, og vil overholde disse.