Casino og Games Spilleregler

 

1. Generelle principper

1.1 De gældende regler for Casino og Games er en integreret del af Unibetreglerne.

1.2 I de gældende regler for Casino og Games:

Games

skal betyde ethvert internetbaseret spil, der leveres af og er givet i licens til Unibet fra tredjemand, og omfatter traditionelle casinogames samt spil, hvor resultatet er afhængigt af evner eller en kombination af evner og held, som f.eks. hjerterfri og backgammon

Klientapplikation

skal betyde den browserapplikation, der åbnes af Kontoindehaveren for at spille spil

Software

skal betyde al software, der anvendes af Unibet til at udbyde og/eller drive spillene og starte Klientapplikationen

Gevinst

skal betyde de beløb, bonusser eller gevinster, som Kontoindehaveren kan vinde ved at spille spillene


1.3 Unibet skal modtage, opbevare og betale midler i relation til en Kontoindehaver med henblik på transaktioner og afregninger med Casino og Games.

2. Berettigelse

2.1 Spillene kan spilles gratis eller mod betaling. En spiller, der spiller gratis, er en "Spiller". Kun Kontoindehavere kan spille mod betaling.

2.2 Spilleren forstår, at Spillene alene har underholdningsværdi. Spilleren forstår og anerkender, at intet køb er nødvendigt eller påkrævet for at spille Casino og Games. Hvis en spiller ønsker at spille ved at satse penge, skal vedkommende blive Kontoindehaver.

3. Øvrige vilkår

3.1 Ved at starte eller genstarte Klientapplikationen, og ved at spille eller spille Casino og Games igen, forstår og anerkender Kontoindehaveren eller spilleren, at det i forhold til Softwaren eller Klientapplikationen er umuligt at sikre fuldstændig fejlfrihed eller fuldstændighed. Såfremt Kontoindehaveren eller Spilleren måtte blive bekendt med, at Softwaren eller Klientapplikationen indeholder sådanne fejl eller en sådan ufuldstændighed, skal Kontoindehaveren eller Spilleren:

  • afholde sig fra på nogen måde at drage fordel deraf

  • opretholde fortrolighed vedrørende sådanne fejl eller sådanne ufuldstændigheder, og under ingen omstændigheder orientere tredjemand derom, og

  • derudover, øjeblikkeligt efter at være blevet bekendt med en sådan fejl eller ufuldstændighed, skal Kontoindehaveren eller Spilleren orientere Unibet derom.

I tilfælde af, at Kontoindehaveren eller Spilleren ikke lever op til en af forpligtelserne i dette punkt, skal Unibet eller enhver anden, der er udpeget af Unibet, være berettiget til fuldstændig godtgørelse af alle omkostninger, herunder omkostninger til at rette op på Softwaren eller Klientapplikationen, der kan henvises til den pågældende fejl eller ufuldstændighed, og Kontoindehaverens eller Spillerens undladelse af at informere Unibet derom.

Ud over alle øvrige retsmidler, der måtte være til rådighed i henhold til lovgivningen eller billighedsretten, forbeholder Unibet sig ret til, såfremt Kontoindehaveren ikke har overholdt ovenstående, uden forudgående varsel at blokere Kontoindehaverens Unibetkonto og/eller at trække penge fra den pågældende Unibetkonto med henblik på at dække en del af eller hele den af Unibet lidte skade eller den for Unibet truende skade.

3.2 En Kontoindehaver eller Spiller skal ikke nødvendigvis deltage i Spillene, og en sådan deltagelse, såfremt Kontoindehaveren eller Spilleren vælger dette, er for vedkommendes eget valg og egen risiko.

Det materiale, der er en del af Spillene (uanset hvorvidt det indhentes elektronisk eller på anden måde), bliver automatisk ugyldigt, hvis det på nogen måde forfalskes, beskadiges, eftergøres, ændres eller manipuleres med, hvis det er ulæseligt, reproduceres på mekanisk eller elektronisk vis, indhentes uden for godkendte, behørige kanaler, eller hvis det indeholder trykfejl, produktionsfejl, typografiske fejl, mekaniske fejl, elektroniske fejl eller andre fejl. Alt materiale, der indsendes for at kræve udbetaling af Gevinster, bliver Unibets ejendom og vil ikke blive returneret.

Unibet er ikke ansvarlig for mistede, forsinkede, ulæselige, ufuldstændige, beskadigede, forvanskede, fejladresserede eller underfrankerede breve, anmodninger, krav om udbetaling af Gevinster eller tilmeldinger. Ansvaret for, at det materiale, der er en del af Casino og Games, indeholder fejl, er begrænset til erstatning.

Eventuelle skatter, der skal betales i forbindelse med en Gevinst, er kontoindehaverens eget ansvar (dog ikke vedrørende spil uden insats).

3.3 Den teoretiske gevinst til spilleren (RTP) i procent er et mål for værdien af gevinster, som uddeles af et spil, som er en procentdel af alle spil, der er foretaget.
Denne bliver beregnet ud fra en matematiske formel af spillet, og repræsenterer det forventede afkast fra en stor mængde spil som spilles/ indsatser på spillene.
Hvis for eksempel den teoretiske RTP er 97%, betyder det, at 97% af de penge som bliver spillet for af alle spillerne skal gives som gevinster, og 3% beholdes af operatøren.

For spil der leveres til Unibet af leverandøren Prima Networks Limited (handles som Microgaming), kan teoretisk RTP findes her.
Den teoretiske RTP for alle andre spil gives i forbindelse med spillene.

Den teoretiske RTP information er kun givet med det formål at informere.

4. Kasinobonus

4.1 Unibet tolerer ikke misbrug af bonusser, og enhver form for misbrug af bonus vil medføre lukning af Unibetkontoen. Herunder, men ikke begrænset dertil, forbeholder Unibet sig ret til at tilbageholde indløsninger og/eller at konfiskere alle Gevinster fra en Kontoindehaver, når en indsats vedrørende et enkelt væddemål består af størstedelen af den samlede saldo, der er til rådighed, og bonussaldoen bidrager til en betydelig del af den saldo. Hvis Unibet opdager en sådan adfærd, forbeholder Unibet sig ret til at overtage eventuelle indløsninger og/eller alle gevinster fra den pågældende Kontoindehaver.

4.2 En Kontoindehaver er kun berettiget til kasinopromotion/bonusser på én konto på tværs af Unibets netværk og vil alene tælle for den første konto, der nogensinde er oprettet.

4.3 En Kontoindehavers identitet vil blive fastlagt på baggrund af alle eller en kombination af følgende oplysninger: navn, postadresse, e-mail-adresse, IP-adresse, kredit-/debetkortnummer, computer og enhver anden form for identifikation, der måtte blive påkrævet.

5. Ansvar

5.1 Unibet skal under ingen omstændigheder, herunder, men ikke begrænset til, uagtsomhed, være ansvarlig for sin leverandør af Software og Klientapplikationen, datterselskaber eller associerede selskaber, hvad angår erstatning for direkte skade, indirekte skade, hændelig skade, særlig skade eller følgeskade, der følger af brugen af, eller manglende evne til at bruge, Unibets Casino og Games, Klientapplikation og/eller materialer. Spilleren eller Kontoindehaveren anerkender og accepterer særligt, at Unibet ikke er ansvarlig for injurierende, stødende eller ulovlig adfærd fra en Spillers eller en Kontoindehavers side. Hvis Spilleren eller Kontoindehaveren er utilfreds med virksomhedens tjenesteydelser, hvad angår spillene, eller med en af de gældende regler for Casino og Games, er Spillerens eller Kontoindehaverens eneste og eksklusive retsmiddel at ophøre med at anvende Spillene.

5.2 Kontoindehaveren skal holde Unibet, dennes medarbejdere, ledere, bestyrelsesmedlemmer, licenstagere, distributører, grossister, associerede selskaber, datterselskaber, reklame- og annoncebureauer og øvrige bureauer, mediepartnere, agenter og detailhandlende skadesløs og uden skyld, og skal fuldt ud skadesløsholde disse for alle omkostninger, udgifter, forpligtelser og erstatning, uanset art, der måtte opstå som følge af Kontoindehaverens:

  • adgang til, brug eller genanvendelse af Spillene eller Klientapplikationen

  • brug af materialer på Hjemmesiden

  • deltagelse i Spillene eller

  • accept af en Gevinst.

6. Diverse

6.1 Spilleren eller Kontoindehaveren forstår, at Spillene er varemærker, servicemærker og handelsnavne tilhørende Unibet eller tredjemand, og at der ikke erhverves nogen ret til sådanne termer eller øvrige termer, øvrig grafik, øvrig tekst, øvrige koncepter eller metoder, ved brug af Hjemmesiden, Klientapplikationen og det materiale, der er indeholdt deri.

6.2 Kontoindehaverens interesse i Spillene og Hjemmesiden er personlig og ikke erhvervsmæssig, og enhver anden indgang til, adgang til, brug eller genanvendelse af Spillene eller Hjemmesiden fra Spillerens/Kontoindehaverens side er strengt forbudt.

6.3 Kontoindehavere skal lejlighedsvist, mindst en gang om måneden, gennemgå disse regler for spil.

6.4 Kontoindehaveren accepterer og anerkender, at Spillene er virtuelle spil, der drives fra Unibets server. Enhver lighed mellem navne, omstændigheder eller vilkår, der anvendes, vises, beskrives eller foreslås i Spillene, og virkeligheden, er tilfældig og utilsigtet.

Alle regler og vilkår er en integreret del af aftalen mellem Unibet og kontohaver. Ved at indgå en kontrakt, accepterer kontohaver at have læst og forstået regler og vilkår, og vil overholde disse.