SIKKERHEDSINFO

Personlige oplysninger, Beskyttelse af oplysninger

1. Unibet må indsamle og behandle personoplysninger om Kontoindehaveren til følgende formål:

 • levering af spille- og væddemålstjenester;

 • juridiske årsager

 • lovgivningsmæssige årsager

 • identifikation og/eller verifikation

 • marketingsformål (kun Kontoindehavere, som har givet deres accept, vil modtage marketingsmateriale).

Virksomheden overholder lov om databeskyttelse og andre relevante bestemmelser, juridiske meddelelser og/eller tilsvarende instrumenter, der til enhver tid er i kraft i Kontraktsstedet, under hensyntagen til databeskyttelsesdirektivet (95/46/EF) og direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation (2002/58/EF som ændret ved direktiv 2009/136/EF).

Derudover har Unibet indført bedste praksis, hvad angår principper for e-mail-kommunikation med Kontoindehavere.

2. Alle ovennævnte foranstaltninger er iværksat med henblik på at sikre over for Kontoindehavere, at personlige oplysninger til enhver tid:

 • behandles i overensstemmelse med de berørte Kontoindehaveres rettigheder

 • behandles på en rimelig og lovlig måde

 • alene indhentes til et konkret og lovligt formål

 • er tilstrækkelige, relevante og ikke for vidtgående i forhold til deres formål

 • er nøjagtige og opdaterede

 • opbevares på en sikker måde

 • ikke opbevares i længere tid, end hvad der er nødvendigt for formålet

 • ikke overdrages til jurisdiktioner, der ikke overholder ovennævnte direktiver, og

 • alene anvendes til marketingsformål, hvis Kontoindehaveren har accepteret at modtage marketingmateriale.

3. Unibet vil instruere om og bemyndige det kreditgivende Pengeinstitut, hos hvilken en Kontoindehaver har sin konto, til at offentliggøre oplysninger, som Myndighederne måtte anmode om vedrørende en Kontoindehavers konto.

4. Alle Kontoindehaveres personlige oplysninger vil blive opbevaret fortroligt, medmindre brugerne accepterer, at sådanne oplysninger må offentliggøres.

5. Unibet vil fremlægge personoplysninger, når dette kræves af en myndighed og/eller i henhold til en juridisk bestemmelse indeholdt i gældende lov. Med henblik på at forhindre bedrageri og til kontrolformål accepterer du, at Unibet er berettiget til at overdrage dine personoplysninger til tredjepart, herunder men ikke begrænset til såkaldte AVS-serviceleverandører, betalingsløsningsleverandører og andre partnere.

Derudover forbeholder Unibet sig ret til at offentliggøre personlige oplysninger til relevante modtagere i de tilfælde, hvor Unibet har rimelig grund til at have mistanke om uregelmæssigheder, der involverer en Unibetkonto. Opkald kan blive optaget og anvendt til uddannelsesformål. Indhold kan offentliggøres, når dette er påkrævet af en Myndighed og/eller i henhold til en juridisk bestemmelse, der er indeholdt i Gældende lov.

6. Opkald kan blive gemt i et år og slettes herefter fra systemet, e-mails gemmes i mindst fem år, og webchat gemmes i mindst et år.

7. Customer Relationship Management ("CRM")

Unibet forbeholder sig ret til at behandle personoplysninger til CRM-formål. Marketingmateriale vil dog kun blive sendt til Kontoindehavere, der har givet deres accept.

8. Kontoindehaveren er berettiget til at få adgang til Kontoindehaverens egne personlige oplysninger og/eller er berettiget til at ændre og/eller slette forkerte og/eller upassende data.

Spørgsmål vedrørende databeskyttelse kan sendes til dpa.officer@unibet.com.

9. Unibet vil opbevare Kontoindehaverens personlige oplysninger og alle oplysninger om de finansielle transaktioner i en periode på mindst ti år efter lukning af Unibetkontoen. Unibet vil slette Kontoindehaverens personlige oplysninger, hvis der aldrig nogensinde har været registreret en transaktion på Kontoindehaverens Unibetkonto.

10. Kontoindehaverens personlige oplysninger skal være tilgængelige for Unibets medarbejdere. Unibet skal alene offentliggøre Kontoindehaverens data til andre tredjemænd end Myndighederne eller andre relevante Myndigheder på tilvalgsbasis.

Cookies

Ved at acceptere Unibetreglerne indvilliger Kontoindehaveren, at Unibet vil anvende cookies. Unibets hjemmeside anvender cookies til følgende formål:

 • til at sikre, at de væddemål, der indgås af Kontoindehaveren, tilknyttes Kontoindehaverens spillekupon og -konto

 • til at sikre, at Kontoindehaveren modtager eventuelle bonusser, som Kontoindehaveren er berettiget til

 • til analyse af trafik på Unibets Hjemmeside med henblik på at gøre det muligt for os at foretage passende forbedringer. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at bruge Hjemmesiden uden cookies. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Unibets brug af cookies, kan du sende en mail til Unibet: info@unibetsupport.dk

Sikkerhed og kryptering

Efter kunden har logget ind, vil al information sendt til og fra Unibets hjemmeside blive krypteret ved hjælp af 128-bit Secure Socket Layer (SSL) –teknologi. SSL-certifikatet er udstedt og verificeret af Trustware. Klik på billedet for flere informationer.

Dine kreditkort-oplysninger er krypterede og sendes kun en gang til Unibet via internettet. Det bliver derefter opbevaret som krypeteret i Unibets sikrede systemer. Unibet arbejder aktivt for at sikre vores kunders ret til fortrolighed og har således modtager certifikat fra  Payment Card Industries Data Security Standard.

Sikkerhedsniveauet i Unibets systemer og applikationer testes flere gange om året and uvildige eksperter. Unibet har desuden et system ,der monitorerer al traffik 24 timer i døgnet alle ugens dage.

Unibet har en dedikeret bedrageriafdeling og avancerede systemer til at opdage og forhindre mistænkelig aktivitet, dette for at sikre at Unibets hjemmeside forbliver et sikkert sted at spille. Enhver konto som er involveret i mistænkelig aktivitet, vil blive suspenderet og vil blive undersøgt nærmere. Skulle du som bruger have tvivl om aktiviteten på din konto, f.eks mistænkelige transaktioner i transaktionshistorikken eller overraskende ændringer i saldoen, bedes du straks kontakte os.

Casino og Games

For at sikre, at al spil foregår på ærlig og fair vis, benytter vi en såkaldt Random Number Generator (RNG), der genererer numre tilfældigt. Det garanterer, at manipulation ikke kan finde sted, hverken fra Unibets eller kundernes side. RNG’en er uafhængigt testet og godkendt af Technical Systems Testing, der er registreret og certficeret i Canada.

Poker

Vores førsteprioritet er at tilbyde et pokerrum, hvor spillet foregår på fair og ærlig vis. Kortene bliver blandet og delt uden nogen menneskelig indblanden af den såkaldte ‘Random Number Generator’ (RNG). Vore leverandørers systemer bliver jævnligt overvåget af uafhængige organisationer for at sikre, at løsningen lever op til internationale standarder.

Aftalt spil

Mange af de problemer, der kendes fra landbaserede casinoer, findes ikke online. Det er umuligt at markere kortene, kigge over skulderen og lignende.

Alligevel sker det, at folk prøver at snyde systemet. Aftal spil er at dele informationer med vilje og dermed sørge for, at andre kan vinde. Fænomenet er kendt i pokerverdenen og findes online. Unibet tolererer naturligvis på ingen måde denne form for adfærd, og spillene bliver således overvåget af en række manuelle og automatiske redskaber, så vores spillere kan være sikre på, at de spiller i et fair miljø.